Satsang

Satsang

’Association with the wise (good)’

Dit is de betekenis volgens de Yoga Vedanta Dictionary.
Vertaling: association = verbinding, samenwerking, omgang, vriendschap, wise = wijs, verstandig, geleerd, zich bewust van, magisch, bovenaardse macht bezitten.

Vroeger werd het woord gebruikt voor een bijeenkomst van gelijkgestemden die dan, al of niet geleid door iemand, samen trachten tot waarheid te komen. In die zin willen we de traditie voortzetten op een door ons beproefde manier. Eerst doen we pranayamas (ademhalingsoefeningen). Dit verfrist de geest en stemt ons meditatief. Hierna begint pas echt de ‘satsanga’.
Na de meditatieoefening, al dan niet met een woordje uitleg, bespreken we een onderwerp, probleem, zienswijze enz. vanuit het yogische gezichtspunt m.a.w. de filosofie van de yoga.

De bedoeling is dat dit alles een gespreksvorm aanneemt waaraan iedereen kan maar niet moet deelnemen. Hoe groter de betrokkenheid van de groep hoe inspiratiever en creatiever het samenzijn.
Het bespreken van bepaalde onderwerpen kan aangevraagd worden.

Iedereen welkom.