Yoga Antwerpen

Privacy Pollicy

1. Wie verzamelt de informatie?

 • Algemeen Yogaonderwijs vzw
 • Kerkstraat 30 - 2960 St Lenaarts
 • ObscureMyEmail
 • 2. Hoe gebeurt de gegevensverzameling?
 • U geeft de toestemming om gecontacteerd te worden
 • 3. Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?
 • Deze gegevens worden met geen andere bedrijven gedeeld
 • 4. Hoe worden de gegevens beschermd?
 • wij voorkomen dat persoonsgegevens gelekt worden - dus publiek gemaakt worden of in verkeerde handen terechtkomen.
 • De data kan niet zomaar gewijzigd of gewist mogen worden.
 • Er wordt van deze data dagelijks een back-up gemaakt.
 • 5. Hoelang worden de gegevens bewaard?
 • Deze gegevens worden bewaard zolang de vzw actief is
 • 6. Wat zijn uw rechten?
 • Indien U vindt dat uw rechten geschonden zijn kan u met ons contact opnemen en zetten wij dit recht.

 • U heeft

  1. Recht op inzage/toegang

  U heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
  2. Recht op rechtzetting
  U heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
  3. Recht om te worden vergeten
  U heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
  4. Recht om klacht in te dienen
  U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
  5. Recht om toestemming in te trekken
  U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
  6. Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
  7. Recht op overdraagbaarheid
  U heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.
  8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  U heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.